datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2024-02-29 Kgy rendes ülés meghívó

40055-2/2024.

Sopron címer

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2024. február 29-én csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó rendes ülésére

   

 

Napirendi pontok:

1)      

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésről

Előterjesztő:        dr. Simon István alpolgármester

Előadók:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

                            Varga Zoltán vezérigazgató

2)      

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról

Előterjesztő:        dr. Simon István alpolgármester

Előadók:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

                            Kosztka László ügyvezető

 

3)      

Előterjesztés a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

Előterjesztő:        dr. Simon István alpolgármester

Előadók:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

                            Kosztka László ügyvezető

4)      

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésről

Előterjesztő:        dr. Simon István alpolgármester

Előadók:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

                            Kelemen Imre ügyvezető

5)      

Előterjesztés a Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésének napirendi pontjáról

Előterjesztő:        dr. Simon István alpolgármester

Előadók:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

                            Kovács-Gazdag Nikoletta ügyvezető

6)      

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

Előterjesztő:        dr. Simon István alpolgármester

Előadók:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

                            Major Lajos ügyvezető igazgató

7)      

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

Előterjesztő:        dr. Simon István alpolgármester

Előadók:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

                            Kóczán Péter ügyvezető

8)      

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésének napirendi pontjáról

Előterjesztő:        dr. Simon István alpolgármester

Előadók:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

                            Pojbics Szabolcs ügyvezető

9)      

Előterjesztés a Soproni Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

Előterjesztő:        dr. Simon István alpolgármester

Előadók:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

                            Kuslics Balázs ügyvezető

10)  

Előterjesztés az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2024. évi intézkedésekről

Előterjesztő:        dr. Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:                Virágh Natália Anna osztályvezető

11)  

Előterjesztés a védőnői ellátás átszervezésével kapcsolatos döntés meghozataláról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:        dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:                Virágh Natália Anna osztályvezető

12)  

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közszolgálati tisztviselői jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 28/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:        dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:                dr. Sárvári Szabolcs jegyző

13)  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendeléséről (rendeletalkotás)

Előterjesztő:        dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:                dr. Sárvári Szabolcs jegyző

14)  

Előterjesztés a Sopron, Hársfa sor 35. sz. alatti ingatlanra vonatkozó településképi döntés végrehajtásával kapcsolatos végzéssel szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

Előterjesztő:        dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:                Fleckné dr. Fekete Judit jogtanácsos

15)  

Tájékoztató a Közgyűlés bizottságainak és a polgármester 2023. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztők:       dr. Farkas Ciprián polgármester

                                dr. Simon István alpolgármester

                                dr. Csiszár Szabolcs alpolgármester

                                dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                                Tóth Éva, a Gazdasági Bizottság elnöke

                                Abdai Zsolt, az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

                                Pongráczné Várnai Mária, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

                                Magas Ádám, a Költségvetési Bizottság elnöke

                                Sass László, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

                                Filep Márk, a Népjóléti Bizottság elnöke

                                Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:                  dr. Kovács Gábor aljegyző

16)  

Beszámoló a 2023. évben hozott közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:        dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:                dr. Kovács Gábor aljegyző

17)  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők:   dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

                          Németh-KárolyAnita osztályvezető

                          Szalay Katalin osztályvezető helyettes

                          Illés Magdolna osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          dr. Tószegi Ildikó osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

                          Virágh Natália Anna osztályvezető

                          dr. Brummer Krisztián irodavezető

18)  

Előterjesztés a Sopron, 0375/9 hrsz-ú ingatlan (Ikva-patak medre) állami tulajdonba adásáról

Előterjesztő:        dr. Simon István alpolgármester

Előadó:                Papné Horváth Barbara osztályvezető

19)  

Előterjesztés állami ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének módosításáról

Előterjesztő:        dr. Simon István alpolgármester

Előadó:                Papné Horváth Barbara osztályvezető

20)  

Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről

Előterjesztő:        dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:                Illés Magdolna osztályvezető

21)  

Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:        dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:              Illés Magdolna osztályvezető

                            Varga Zoltán vezérigazgató

22)  

Előterjesztés a polgármester 2024. évi szabadságának ütemezéséről

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

 

Sopron, 2024. február 16.

 

 

dr. Farkas Ciprián

polgármester