datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2024-03-28 Kgy rendes ülés meghívó

 

 


40055-6/2024.

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2024. március 28-án csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó rendes ülésére

 

   

 

Napirendi pontok:

1)       

Rendőrségi beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete
2023. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

 

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Herczeg Zoltán rendőr alezredes, kapitányságvezető

 

2)       

Tájékoztató a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2023. évi tevékenységéről és beszámoló a Soproni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tevékenységéről

 

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              Molnár Sándor tűzoltó ezredes, kirendeltség-vezető

 

3)       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi „Éves Ellenőrzési Jelentéséről”

 

Előterjesztő:        dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:                Patzner László belső ellenőrzési vezető

 

4)       

Előterjesztés a Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf és a Trefort Téri Óvoda magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázatok kiírásáról

 

Előterjesztő:        dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:                Virágh Natália Anna osztályvezető

 

5)       

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:        dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadók:              Virágh Natália Anna osztályvezető

                            Kocsis Zsuzsanna intézményvezető

                            Róth Gyula Balázsné intézményvezető

 

 

6)       

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztő:        dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadók:              Virágh Natália Anna osztályvezető

                            Németh-Károly Anita osztályvezető

                            Péli Nikoletta intézményvezető

                            Róth Gyula Balázsné intézményvezető

 

7)       

Előterjesztés kulturális, valamint szociális feladatot ellátó alapítványok támogatásáról

 

Előterjesztő:        dr. Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:                Virágh Natália Anna osztályvezető

 

8)       

Előterjesztés települési támogatásként nyújtható krízistámogatás ügyben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:        dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:                Virágh Natália Anna osztályvezető

 

9)       

Előterjesztés az önkormányzati alapítványokról és közalapítványokról

 

Előterjesztő:        dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:                dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

10)   

Előterjesztés a 2024. évi közbeszerzési terv elfogadásáról, valamint tájékoztató a 2023. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

 

Előterjesztő:        dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:                dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

11)   

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:            dr. Kovács Gábor aljegyző

                          dr. Brummer Krisztián irodavezető

                          Illés Magdolna osztályvezető

                          Németh- Károly Anita osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Virágh Natália Anna osztályvezető

                                    dr. Tószegi Ildikó osztályvezető

                                    Tóth Gábor osztályvezető

                                    Szalay Katalin osztályvezető-helyettes

 

 

 

 

12)   

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2023. évi beszámoló)

 

Előterjesztő:        dr. Simon István alpolgármester

Előadók:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

                            Varga Zoltán vezérigazgató

                           

13)   

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2023. évi beszámoló)

 

Előterjesztő:        dr. Simon István alpolgármester

Előadók:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

                            Kelemen Imre ügyvezető

                           

14)   

Előterjesztés a Soproni Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2023. évi beszámoló)

 

Előterjesztő:        dr. Simon István alpolgármester

Előadók:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

                            Kuslics Balázs ügyvezető

                           

15)   

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2023. évi beszámoló)

 

Előterjesztő:        dr. Simon István alpolgármester

Előadók:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

                            Major Lajos ügyvezető igazgató

                           

16)   

Előterjesztés a Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésének napirendi pontjáról

 

Előterjesztő:        dr. Simon István alpolgármester

Előadók:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

                            Kovács-Gazdag Nikoletta ügyvezető

                           

17)   

Előterjesztés a Sopron, Mátyás király u. 30. sz. alatti, közös tulajdonban álló, alagsori lakás értékesítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:        dr. Simon István alpolgármester

Előadó:               Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

18)   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződésekről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:        dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:             dr. Kovács Gábor aljegyző

                            Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

19)   

Előterjesztés az Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány támogatásáról

 

Előterjesztő:        dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:                Virágh Natália Anna osztályvezető

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

 

Sopron, 2024. március 14.

 

 

 

 

dr. Farkas Ciprián

polgármester