datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2009-04-30 Kgy rendes ülés meghívó

40375-6/2009.

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2009. április 30-án csütörtökön 10 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

Napirendi pontok:

 


Közgyűlési döntést igénylő napirendi pont:

1.

Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete közrend- és közbiztonsági helyzetéről, annak 2008. évi alakulásáról, a tett és a 2009. évre tervezett intézkedésekről

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Farkas Gábor rendőr alezredes, kapitányságvezető

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:

2.

Előterjesztés a Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. 2008. évi Éves Beszámolójáról

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Földes Tamás ügyvezető

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

3.

Előterjesztés a Pro Kultúra Kht. 2008. évi Éves Beszámolójáról és a társaság folyószámla hiteléhez kapcsolódó kezesség vállalásról

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Nyerges Ferenc ügyvezető

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

4.

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2008. évi Éves Beszámolójáról

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: dr. Komornoki László vezérigazgató

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

5.

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 2008. évi Éves Beszámolójáról

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Kosztka László ügyvezető

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 


Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

6.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 6/2008. (II. 29.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

7.

Előterjesztés a lakbér mértékéről és a külön szolgáltatások díjáról szóló 21/2006. (VI. 1.) Sopron Város Önkormányzati rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

8.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 20/2006. (VI. 1.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

9.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 5/1999. (IV. 1.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

10.

Előterjesztés a 240/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat, a 2008. évi közbeszerzési terv módosításáról

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: dr. Sárvári Szabolcs jogi és közbeszerzési szakreferens

11.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2009. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: dr. Sárvári Szabolcs jogi és közbeszerzési szakreferens

12.

Előterjesztés a közbeszerzés helyben központosításáról szóló
8/2008. (III. 28.) Önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás), valamint Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata módosításáról

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: dr. Sárvári Szabolcs jogi és közbeszerzési szakreferens

13.

Előterjesztés a Korona Gyógyszertár nyitva tartási rendjéről

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

14.

Előterjesztés az Erzsébet Oktató Kórház ágyszám átcsoportosítási és szakmaterület indítási kérelméről

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

15.

Előterjesztés a 159/1993. (VII. 6.) Kgy. határozat alapján létrejött megállapodás módosításáról

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

16.

Előterjesztés háziorvosi rendelők adásvételi szerződésének módosításáról

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

17.

Előterjesztés a közművelődésről szóló 18/1999. (IX. 1.) Sopron Város Önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

18.

Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Intézmény magasabb vezetőjének nyugdíjazásáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

19.

Előterjesztés önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő: dr. Dobos József jegyző

Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző

20.

Előterjesztés a helyi közút és közműépítésekről szóló 39/2000. (XI. 1.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő: Havas András alpolgármester

Előadó: Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

21.

Előterjesztés a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2006. (IV. 7.) rendelet 7434/2 hrsz-ú (Hársfa sor 3.) területre vonatkozó hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Kuslits Tibor városi főépítész

22.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadási rendelettervezete, valamint pénzmaradvány elszámolása (rendeletalkotás)

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

Havas András alpolgármester

Előadók: dr. Dobos József jegyző

Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

Palotai György osztályvezető

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

23.

Tájékoztató az éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Patzner László belső ellenőrzési vezető

 

24.

Előterjesztés az innoLignum Sopron Erdészeti és Faipari Szakvásár megrendezéséről

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: dr. Brummer Krisztián irodavezető

25.

Előterjesztés Seinäjoki finn testvérvárosba történő látogatásról

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: dr. Brummer Krisztián irodavezető

26.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított elismerésről (Zárt ülés!)

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: dr. Brummer Krisztián irodavezető

27.

Előterjesztés átmeneti szállásról való kitiltás ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

Egyéb aktuális bejelentések.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Sopron, 2009. április 17.

 

Dr. Fodor Tamás

polgármester