datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Eszközbeszerzés - ajánlattételi felhívás

Hirdetmény


Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 96
Ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő:  
Teljesítés helye: Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területe
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Eljárás fajtája: Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás EUHL
CPV kód: 42961300-3;30144200-2;30231300-0;34928440-4;51611120-5;72000000-5 30144200-2 42961300-3;30231300-0;34928440-4;51611120-5;72000000-5
Közzététel dátuma: 2009/08/17/
Iktatószám: 11239/2009
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2009/08/19/
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások
Rövid tartalom: Sopron - Komplex fejlesztés RF
Tartalom letöltése PDF-ben


Tartalom:

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Fő tér 1.
Város/Község: Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Címzett: Dr. Fodor Tamás
Telefon: 99/515-100
E-mail: -
Fax: 99/320-939
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
xRegionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
xÁltalános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 )
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés "Komplex fejlesztés a dinamikus és fenntartható közösségi közlekedésért Sopronban"
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés x
Adásvétel x
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területe
NUTS-kód HU221
c)
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5)
A szerződés meghatározása/tárgya Sopron Megyei Jogú Város és Kisalföld Volán Zrt. közös beszerzésének megvalósítására a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében Közösségi közlekedési infrastrukturális fejlesztések (NYDOP-2007-3-2-1/B) pályázati kiírása alapján „Komplex fejlesztés a dinamikus és fenntartható közösségi közlekedésért Sopronban ” címen elnyert pályázat alapján szállítási szerződés megkötése.
II.1.6)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
  Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42961300-3  
További tárgyak: 30144200-2
30231300-0
34928440-4
51611120-5
72000000-5
 
II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.1.8)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre x
valamennyi részre
II.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1)
Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) I. RÉSZ ("A")
• 10 db fix telepítésű jegy és bérlet értékesítő automata (amely támogatja a bankkártyás fizetési módot) szállítása,
• Üzembe helyezése,
• Felügyeleti rendszerének testre szabása, beüzemelése, illesztése,
• Próbaüzem
Vállalkozó feladatát képezi továbbá a rendszer kialakításával kapcsolatos kiviteli és projekt tervek elkészítése is a műszaki leírásban foglaltak alapján.
II. RÉsZ ("B")
• Autóbuszokra GPS alapú forgalomirányításhoz és utastájékoztatáshoz:
 28 db fedélzeti számítógép szállítása és üzembe helyezése
 28 db belső utastéri kijelző szállítása beépítése a járművekbe
 28 jármű hangos utas tájékoztatásához hangszórók beépítése, üzembe helyezése
• 5 db fedélzeti jegykiadó pénztárgép szállítása és üzembe helyezése
• A GPS alapú utas tájékoztató és forgalomirányító rendszer központi szoftvereinek eszközeinek telepítése, és üzembe helyezése
• A központi szoftverek illesztése a „FORRÁS” rendszer szoftvereihez
• A futtató környezet kialakítása, tűzfal, Internet elérés megvalósítása
• A rendszer működéséhez szükséges adatbázis első feltöltése
• 7 db vezérlőkártya szállítása és üzembe helyezése a „zöld-út kérés” funkcióhoz, ebből 3 helyszínen közlekedési csomópont vezérlőberendezésének cseréje
• 3 járműre külső kijelzők szállítása, üzembe helyezése.
• Gépjárművezetők, forgalomirányítók, egyéb dolgozók oktatása
• A rendszer működéséhez szükséges adatbázis módosítása, javítása, végleges kialakítása
• 5 járműre utasszámláló berendezés szállítása, beszerelése, üzembe helyezése
• 10 db GPS-s helymeghatározáson alapuló dinamikus megállóhelyi utas tájékoztató tábla szállítása, és üzembe helyezése
• 50 db rádiós távvezérlő „vak gomb” szállítása a dinamikus megállótáblák vezérléséhez, a vakok, és gyengén látók számára.
• A GPS-s helymeghatározáson alapuló dinamikus megállóhelyi utas tájékoztató táblák vezérlését biztosító szoftver telepítése, üzembe helyezése
• A „zöld-út kérés” funkció kiszolgálását biztosító szoftver beüzemelése
• Internetes és WAP alapú utas tájékoztatást működtető szoftverek üzembe helyezése.
• Próbaüzem
Vállalkozó feladatát képezi továbbá a rendszer kialakításával kapcsolatos kiviteli és projekt tervek elkészítése is a műszaki leírásban foglaltak alapján.
Szállítási ütemezés
Projekt időtartama a pályázat nyertesével megkötött szerződés dátumától számítva legkésőbb 2010 szeptember 15.
A teljesítésnek négy ütemben kell történnie az alábbiak szerint:
• Első szállítási ütem időtartama 70 nap
• Második ütem időtartama 90 nap
• Harmadik ütem időtartama 70 nap
• Negyedik ütem időtartama 120 nap
Az egyes szállítási ütemekben szállítandó eszközök, és teljesítendő feladatok:
Első ütem :
• Autóbuszokra GPS alapú forgalomirányításhoz és utastájékoztatáshoz:
 3 db fedélzeti számítógép szállítása és üzembe helyezése
 3 db belső utastéri kijelző szállítása beépítése a járművekbe
 3 jármű hangos utas tájékoztatásához hangszórók beépítése, üzembe helyezése
• 5 db fedélzeti jegykiadó pénztárgép szállítása és üzembe helyezése
• A GPS alapú utas tájékoztató és forgalomirányító rendszer központi szoftvereinek eszközeinek telepítése, és üzembe helyezése
• A központi szoftverek illesztése a „FORRÁS” rendszer szoftvereihez
• A futtató környezet kialakítása, tűzfal, Internet elérés megvalósítása
• A rendszer működéséhez szükséges adatbázis első feltöltése
• 7 db vezérlőkártya szállítása és üzembe helyezése a „zöld-út kérés” funkcióhoz, ebből 3 helyszínen közlekedési csomópont vezérlőberendezésének cseréje
Második ütem:
• Autóbuszokra GPS alapú forgalomirányításhoz és utastájékoztatáshoz:
 25 db fedélzeti számítógép szállítása és üzembe helyezése
 25 db belső utastéri kijelző szállítása beépítése a járművekbe
 25 jármű hangos utas tájékoztatásához hangszórók beépítése, üzembe helyezése
• 3 járműre külső kijelzők szállítása, üzembe helyezése.
• Gépjárművezetők, forgalomirányítók, egyéb dolgozók oktatása
• A rendszer működéséhez szükséges adatbázis módosítása, javítása, végleges kialakítása
Harmadik - Negyedik ütem:
• 10 db fix telepítésű jegy és bérlet értékesítő automata (amely támogatja a bankkártyás fizetési módot) szállítása, üzembe helyezése. Felügyeleti rendszerének testre szabása, beüzemelése, illesztése.

• 5 járműre utasszámláló berendezés szállítása, beszerelése, üzembe helyezése
• 10 db GPS-s helymeghatározáson alapuló dinamikus megállóhelyi utas tájékoztató tábla szállítása, és üzembe helyezése
• 50 db rádiós távvezérlő „vak gomb” szállítása a dinamikus megállótáblák vezérléséhez, a vakok, és gyengén látók számára.
• A GPS-s helymeghatározáson alapuló dinamikus megállóhelyi utas tájékoztató táblák vezérlését biztosító szoftver telepítése, üzembe helyezése
• A „zöld-út kérés” funkció kiszolgálását biztosító szoftver beüzemelése
• Internetes és WAP alapú utas tájékoztatást működtető szoftverek üzembe helyezése.
• Próbaüzem
A harmadik negyedik ütem azért került összevonásra, mivel a beruházással kapcsolatos építési munkálatokat a megállókban a kivitelező(k)nek egy időben kell elvégezniük a szolgáltatást igénybevevők legkevesebb zavarásával, valamint az ésszerű gazdaságossági okok, és engedélyeztetési eljárások lefolytatása miatt.

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (nap/hó/év)
befejezés 2010/09/15 (nap/hó/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, jóteljesítési biztosíték a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesítve.
III.1.2)
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A vállalkozó által benyújtott számla (rész számla) kifizetése a Kbt. 305. § (3) bekezdése alapján az utófinanszírozásra tekintettel az ellenszolgáltatás összegének 10%-a (önrész) a teljesítéstől számított 30 napon belül, a további 90% (támogatás) pedig a teljesítéstől számított 60 napon belül, a teljesítés igazolásának kiállítását követően történik meg. Ütemenként 2 számla bocsátható ki és a 8. számlát tekinti Ajánlatkérő végszámlának.
A támogatást közvetlenül a támogató hatóság fizeti ki, ennek megfelelően Ajánlatkérő a közvetlen szállítói kifizetés alapján kíván elszámolni a nyertes Ajánlattevővel a 281/2006. (12.23.) sz. Kormányrendelet alapján.
Az üzemeltetés vonatkozásában a számla kibocsátása havonta történhet.
III.1.3)
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
nem követelmény
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, vagy akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró ok fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül azon részvételre jelentkező, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak.
A részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az részvételre jelentkező számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 136. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-h) pontjainak, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontja hatálya alá.
A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében a részvételre jelentkező köteles a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapján nyilatkozni részvételi jelentkezésében, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkező és a Kbt. 105.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának az alábbi dokumentumokat kell csatolni az alkalmasságának igazolására:
Mindkét rész vonatkozásában
P.1.) Számláját vezető valamennyi pénzintézettől származó, a részvételi jelentkezés benyújtási időpontját megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
- számlavezetés kezdő időpontja
- tájékoztatás arról, hogy 2008. január 1. óta a számlán volt-e esetlegesen sorban állás
Amennyiben a jelzett pénzintézet(ek) egy évnél rövidebb ideje vezetik folyószámláját, úgy csatolni kell a korábbi folyószámla vezető pénzintézet nyilatkozatát is a meghatározott időtartamra vonatkozóan.
A részvételi jelentkezésben az Részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának nyilatkoznia kell, hogy a csatolt pénzintézeti igazolásokon feltüntetett pénzintézeteken kívül más pénzintézeteknél nem vezet számlát.
P.2.) Az elmúlt 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvénynek megfelelő beszámolója. (ezen dokumentumok a részvételi jelentkezés részeként külön kötetben csatolandók!)
P.3) Az I. ("A") Rész vonatkozásában:
Az elmúlt 3 három (2006-2008) évre vonatkozó teljes és a beszerzés tárgya (az I. "A" Rész) szerinti forgalmáról (nettó árbevétel) szóló nyilatkozat.
P4.) A II. ("B") Rész vonatkozásában:
Az elmúlt 3 három (2006-2008) évre vonatkozó teljes és a beszerzés tárgya (a II. "B" Rész) szerinti forgalmáról (nettó árbevétel) szóló nyilatkozat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan az Részvételre jelentkező, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
Mindkét rész vonatkozásában
P.1.) bármely, számláját vezető pénzügyi intézménytől származó igazolás alapján bankszámláján 2008. január 1. óta sorban álló tétele volt.
P.2.) mérleg szerinti eredménye az elmúlt 3 lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt.
P.3) Az I. ("A") Rész vonatkozásában:
az elmúlt három (2006-2008) évben összesen az együttes teljes bevétele nem éri el a nettó 250 millió Ft-ot, és a beszerzés tárgya - az I. "A" Rész - szerinti tevékenységből származó bevétele az elmúlt három évben együttesen nem éri el a nettó 85 millió forintot.
P4.) A II. ("B") Rész vonatkozásában:
az elmúlt három (2006-2008) évben összesen az együttes teljes bevétele nem éri el a nettó 480 millió Ft-ot, és a beszerzés tárgya - a II. "B" Rész - szerinti tevékenységből származó bevétele az elmúlt három évben együttesen nem éri el a nettó 160 millió forintot.
Mind a közös Részvételre jelentkezőknek, mind a Részvételre jelentkezőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak az első két alkalmassági követelménynek külön-külön kell megfelelniük.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkező
Az I. ("A") Rész vonatkozásában:
M1. ismertesse a jegykiadó automaták telepítésére, vonatkozó szállításait, megjelölve a bankkártyás fizetési módot, a teljesítés helyét, a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adatot és a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, képviselője nevét, telefon és fax számát, [Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pont] [A referencia kiállítója tekintetében figyelembe kell venni a Kbt.68.§ (1) bekezdését is.]
A II. ("B") Rész vonatkozásában:
M2. ismertesse az részvételi határidőt megelőző három évben tömegközlekedési járművekre felszerelt legjelentősebb komplex GPS alapú utastájékoztató és forgalomirányító rendszer üzembe helyezéseit, azok rövid műszaki tartalmát, megjelölve a járművek számát, a teljesítés helyét, a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adatot és a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, képviselője nevét, telefon és fax számát, [Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pont] [A referencia kiállítója tekintetében figyelembe kell venni a Kbt. 68. § (1) bekezdését is.]
M3. ismertesse az részvételi határidőt megelőző három év legjelentősebb komplex GPS alapú utastájékoztató és forgalomirányító rendszer üzembe helyezéseit, azok rövid műszaki tartalmát, megjelölve az ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adatot, a teljesítés helyét, a szállítás tárgyát, és a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, képviselője nevét, telefon és fax számát, [Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pont] [A referencia kiállítója tekintetében figyelembe kell venni a Kbt. 68. § (1) bekezdését is.]
M4. ismertesse a Kbt. 67. § (1) a) szerint, a Kbt. 68. § (1)bekezdésében foglaltaknak megfelelően igazolva, az részvételi határidőt megelőző három év legjelentősebb GPS alapú utastájékoztató és forgalomirányító rendszerrel összehangoltan működő „zöld-út kérés” rendszer beüzemeléseit, azok rövid műszaki tartalmát, megjelölve az ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adatot, a teljesítés helyét, a szállítás tárgyát, és a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, képviselője nevét, telefon és fax számát, [Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pont] [A referencia kiállítója tekintetében figyelembe kell venni a Kbt. 68. § (1) bekezdését is.]
M5. ismertesse a Kbt. 67. § (1) a) szerint, a Kbt. 68. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően igazolva, az részvételi határidőt megelőző három év legjelentősebb GPS alapú dinamikus megállóhelyi utastájékoztató tábláinak és a hozzá kapcsolódó szoftvereinek üzembe helyezéseit, azok rövid műszaki tartalmát, megjelölve az ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adatot, a teljesítés helyét, a szállítás tárgyát, és a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, képviselője nevét, telefon és fax számát, [Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pont] [A referencia kiállítója tekintetében figyelembe kell venni a Kbt. 68. § (1) bekezdését is.]
M6. ismertesse a Kbt. 67. § (1) a) szerint, a Kbt. 68. § (1)bekezdésében foglaltaknak megfelelően igazolva, az részvételi határidőt megelőző három év legjelentősebb központi diszpécser rendszerek üzembe helyezéseit, azok rövid műszaki tartalmát, megjelölve az ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adatot, a teljesítés helyét, a szállítás tárgyát, és a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, képviselője nevét, telefon és fax számát,
M7. ismertesse a Kbt. 67. § (1) a) szerint, a Kbt. 68. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően igazolva, az részvételi jelentkezéstételi határidőt megelőző három év legjelentősebb pályaudvari utas információs és járművekre szerelt utastájékoztató tábla forgalmazásait, azok rövid műszaki tartalmát, megjelölve az ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adatot, a teljesítés helyét, a szállítás tárgyát, és a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, képviselője nevét, telefon és fax számát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Részvételre jelentkező alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére, ha
Az I. ("A") Rész vonatkozásában:
M1. nem rendelkezik az részvételi határidőt megelőző 3 évben, összesen legalább 10 db olyan jegykiadó automata szállításáról, telepítéséről szóló referenciával, amely támogatja a bankkártyás fizetési módot is,
A II. ("B") Rész vonatkozásában:
M2. nem rendelkezik összesen legalább 28 db tömegközlekedési járműre az részvételi határidőt megelőző három évben felszerelt, komplex GPS alapú utastájékoztató és forgalomirányító berendezést és a hozzá kapcsolódó szoftvereket tartalmazó referenciával,
M3. nem rendelkezik az részvételi határidőt megelőző három évben összesen legalább nettó 60 millió Ft értékű komplex GPS alapú utastájékoztató és forgalomirányító rendszer telepítéséről szóló referenciával,
M4. nem rendelkezik az részvételi határidőt megelőző három évben összesen legalább öt útkereszteződésben GPS alapú utastájékoztató és forgalomirányítási rendszerrel összekapcsoltan működő „zöld-út kérés” rendszer telepítéséről, üzembe helyezéséről szóló referenciával,
M5. nem rendelkezik az részvételi határidőt megelőző három évben összesen legalább 10 db GPS alapú dinamikus megállóhelyi utastájékoztató tábla és a hozzá kapcsolódó szoftverek telepítéséről, üzembe helyezéséről szóló referenciával,
M6. nem rendelkezik az részvételi határidőt megelőző három évben összesen legalább nettó 55 millió Ft értékű központi diszpécser rendszerek telepítéséről, üzembe helyezéséről szóló referenciával,

M7. nem rendelkezik az részvételi határidőt megelőző három évben összesen legalább nettó 50 millió Ft értékű pályaudvari utas információs és járművekre szerelt utastájékoztató tábla rendszer telepítéséről, üzembe helyezéséről szóló referenciával.
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét?

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos x
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: A tárgyalásos eljárás indoka: a Kbt. 124. § (2) bekezdés a) pontja: tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő azonos tárgyban a Kbt. 92. § c) pontja alapján eredménytelen eljárást folytatott le (az Ajánlati Felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapján 2009. március 14. napján 2009/S 51-073642 számon, a Közbeszerzési Értesítőben tájékoztató jelleggel 2009. március 18. napján 3090/2009. számon jelent meg).
Jelen eljárás tárgyát képező eszközbeszerzés uniós forrásból valósul meg. A támogatási szerződésben rögzített határidőből hátralévő idő a korábban lefolytatott eredménytelen eljárásra való tekintettel jelentősen lerövidült és a pályázat megvalósítását veszélyezteti. Ezen okból előállt sürgősségre való tekintettel a nyílt, vagy a meghívásos eljárásra előírt határidők nem lennének tarthatók.
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? nem
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok
Szempont Súlyszám
Az I. RÉSZ („A” ) vonatkozásában 100
1. Fix telepítésű jegy és bérlet értékesítő automaták 40
2. Ajánlati ár 25
3. Garancia 9
4. Üzemeltetés, szervizháttér 16
5. A rendszer működtetésének támogatása 10
A II: RÉSZ ("B") vonatkozásában 220
1. A rendszer komplexitása, üzemeltetésének hatékonysága 9
2. Operatív forgalomirányítási rendszer 19
3. Operatív forgalomirányítási rendszer felhasználó specifikus megjelenítési és lekérdezési lehetőségek 9
4. Fedélzeti számítógép 13
5. Fedélzeti számítógép egyéb műszaki paraméterei 11
6. Járművek fedélzeti utas-tájékoztató eszközeinek kialakítása, megjelenése 6
7. Fedélzeti jegykiadó pénztárgép 5
8. Fedélzeti jegykiadó pénztárgép egyéb műszaki paraméterei 4
9. Fedélzeti utasszámláló berendezés 3
10. „Zöld-út kérés” funkció 4
11. Dinamikus megállóhelyi utas tájékoztató eszközök 8
12. Internet alapú utastájékoztatás 3
13. Az intermodalitás támogatottsága (helyi-helyközi közlekedés közötti átjár.) 6
14. A rendszer fejleszthetősége, integrálhatósága 6
15. FORRÁS rendszerrel való szoros együttműködése 15
16. FORRÁS rendszer és az új rendszer kapcsolatának egyéb elvárásai 9
17. Ajánlati ár 45
18. Garancia 9
19. Üzemeltetés, szervizháttér 16
20. A rendszer működtetésének támogatása 10
21. A szolgáltatást igénybevevők (utasok) kiszolgálása 6
22. A szolgáltatást igénybevevők (utasok) kiszolgálásával kapcsolatos egyéb jell. 4
IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/08/19 (nap/hó/év)
Időpont: 11.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 75.000.-
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét - részenként - (60.000.- Ft + ÁFA) a Kisalföld Volán Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12096705-00112271-00100009 számú számlájára kell átutalni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2009/08/19 (nap/hó/év)
Időpont: 11.00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: 2009/08/27 (nap/hó/év)
IV.3.6)
Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU
Egyéb:
IV.3.7)
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nap/hó/év ) Időpont:
Hely (adott esetben):
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)
a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: NYDOP-3.2.1/B-2008-0009.
VI.3) További információk (adott esetben)
1.) A hiánypótlásra lehetőség van.
A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre: a Kbt. 112. § (2)-ben meghatározott körben.
2.) A részvételi eredményhirdetés időpontja:
2009. augusztus 27. 11.00 óra, 9400 Sopron, Fő tér 1. Városgazdálkodási Osztály
3.) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
4.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció munkanapokon 9:00-14:00 között, az részvételi jelentkezéstételi határidő lejártának napján 9:00-11:00 között vehető át. A dokumentáció személyesen vagy meghatalmazott útján vehető át vagy a Kbt. 102. § (3) bekezdése szerint igényelhető. Átvételkor a dokumentáció árának befizetését igazolni kell.
5.) Az alkalmasság körében előírt feltételek igazolási módja a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
6.) A részvételi jelentkezések bontásának időpontja:
2009. augusztus 19. 11.00 óra, 9400 Sopron, Fő tér 1. Városgazdálkodási Osztály
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek:
a Kbt. 110. § (2) bekezdése alapján.
7.) Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 105. § (1) bekezdése és (3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat csatolnia kell. (Nemleges esetben is.)
8.) Az részvételi jelentkezések összeállításával kapcsolatos minden költség az Részvételre jelentkezőt terheli.
9.) Az részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a Kbt. 104. § (1) bekezdése szerinti Részvételi nyilatkozatot.
10.) Az Ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben azt az eredményhirdetésen megnevezi.
11.) Az részvételi jelentkezést összefűzve vagy nyomdai úton kötve - roncsolás mentes kötésben - az információt tartalmazó oldalak folyamatos oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, 5 példányban – 1 eredeti és 4 másolati példányban – kell benyújtani, feltüntetve rajtuk az „EREDETI” és a „MÁSOLAT” jelzést. Eltérés esetén az eredeti példány az irányadó.
Az Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezése eredeti és másolati példányait egy közös borítékban/csomagban kell elhelyeznie, lezárni és a Részvételi felhívásban megjelölt helyre eljuttatni. A borítékon/csomagon fel kell tüntetni: „Komplex fejlesztés a dinamikus és fenntartható közösségi közlekedésért Sopronban „- közbeszerzési eljárás részvételi jelentkezés, a részvételi határidő lejártáig tilos felbontani”.
12.) Részvételre jelentkezőnek az részvételi határidőt megelőző 60 napon belül kelt cégkivonatot kell csatolnia.
13.) Az Részvételre jelentkező vonatkozásában becsatolandó még a részvételi jelentkezést aláíró(k) aláírási címpéldánya/aláírás mintája. Amennyiben az részvételi jelentkezést nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, az Részvételre jelentkezőnek csatolni kell az aláírásra való jogosultság igazolására vonatkozó meghatalmazást, illetve az részvételi jelentkezést aláíró(k) aláírási címpéldányát/aláírás mintáját.
14.) Ajánlatkérő a pályázatok értékelésénél három különböző módszert alkalmaz:
A bírálati szempontok és alszempontjaik szerinti értékelési módszerek
Ajánlatkérő a pályázatok értékelésénél három különböző módszert alkalmaz:
1. értékarányosítás
2. sorba állítás
3. értékelés Igen/Nem értékekkel
Az értékelés módszere értékarányosítás (a legjobb ajánlat 100 pontot kap, a többi arányosan kevesebbet) az alábbi bírálati szempontoknál:
• Ajánlati ár (HUF) („A”/2 ; „B”/17.)
• Garancia (hónap) („A”/3 ; „B”/18.)
• Üzemeltetés, szervizháttér (HUF) („A”/4 ; „B”/19.)
• A rendszer működésének támogatása (óra) („A”/5 ; „B”/20.)
Részszempontonként ajánlatkérő részére legkedvezőbb ajánlat 100 pont, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz történő arányosítással kerül meghatározásra.
A műszaki paramétereknél a megadott intervallumoknak megfelelő ajánlatokat tekinthetők elfogadhatónak.
Az értékelés módszere sorba állítás az alábbi bírálati szempontoknál:
• Fix telepítésű jegy és bérlet értékesítő automaták („A”/1)
• A rendszer komplexitása, üzemeltetésének hatékonysága („B”/1.)
• Operatív forgalomirányítási rendszer („B”/2.)
• Fedélzeti számítógép („B”/4.)
• Járművek fedélzeti utas-tájékoztató eszközeinek kialakítása, megjelenése („B”/6.)
• Fedélzeti jegykiadó pénztárgép („B”/7.)
• Fedélzeti utasszámláló berendezés („B”/9.)
• „Zöld-út kérés” funkció („B”/10.)
• Dinamikus megállóhelyi utas tájékoztató eszközök („B”/11.)
• Internet alapú utastájékoztatás („B”/12.)
• Az intermodalitás támogatottsága („B”/13.)
• A rendszer fejleszthetősége, integrálhatósága („B”/14.)
• FORRÁS rendszerrel való szoros együttműködése („B”/15.)
• A szolgáltatást igénybevevők (utasok) kiszolgálása („B”/21.)
Az ajánlatok tartalmi elemenként kerülnek sorba rendezésre, a legkedvezőbb kapja az első helyezést. Az első helyezett ajánlat pontszáma 100 pont, az utolsó helyezett pontszáma 0 pont. A többi ajánlat – a benyújtott ajánlatok darabszámának megfelelően egyenlő arányban szétosztva – a 100 pontos skálán a helyezésének megfelelő pontszámot kapja. (pl.: három ajánlat esetén az első 100 pontot, a második 50 pontot, a harmadik 0 pontot kap. Négy ajánlat esetén a sorrend 100 pont, 66.66 pont, 33.33 pont, 0 pont.)
A helyezésekért járó pontszámok, és a tartalmi elemek fontosságának súlyszámait összeszorozva, a szorzatok összegzésével határozzuk meg az ajánlattevők sorrendjét. A legnagyobb szorzatösszeggel rendelkező ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb, a legkisebb a legkedvezőtlenebb az ajánlatkérő részére.
Az értékelés módszere Igen/Nem értékekkel az alábbi bírálati szempontoknál:
• Operatív forgalomirányítási rendszer felhasználó specifikus megjelenítési és lekérdezési lehetőségek („B”/3.)
• Fedélzeti számítógép egyéb műszaki paraméterei („B”/5.)
• Fedélzeti jegykiadó pénztárgép egyéb műszaki paraméterei („B”/8.)
• FORRÁS rendszer és az új rendszer kapcsolatának egyéb elvárásai („B”/16.)
• A szolgáltatást igénybevevők (utasok) kiszolgálásával kapcsolatos egyéb jellemzők („B”/22.)
Amennyiben az ajánlat megfelel a dokumentációban részletezett részszempontok feltételeinek, akkor az ajánlat az adott részszempont értékelésénél 100 pontot kap. Amennyiben nem felel meg a meghatározott paramétereknek, akkor 0 pontot kap. Az így kapott értékelési pontszám és a súlyszám szorzata lesz az eredmény az adott részszempontra.

Az egyes bírálati szempontok pontos tartalma, értelmezése az Ajánlati Dokumentációban kerülnek részletesen kifejtésre.
15.) Tekintettel arra, hogy jelen beszerzés támogatásból valósul meg Ajánlatkérő kiköti, hogy, mint kedvezményezett a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez illetve a szerződés alapján az Ajánlatkérő jogot szerez az (alkotás) terv átdolgozására. Ha a projektet az Ajánlatkérő bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.
16.) Közös részvételi jelentkezéstétel esetén, csatolni kell az együttműködési megállapodás egy eredeti vagy hiteles másolati példányát, megjelölve a konzorcium képviseletében eljáró személyt. Ebben az esetben elegendő egyetlen dokumentációt kiváltani.
17.) Ajánlatkérő a beszerzést támogatásból valósítja meg, melyre tekintettel felhívja az Részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 48. § (2) bekezdésére.
18.)Ajánlatkérő a Kisalföld Volán Zrt. (székhely: 9027 Győr, Ipar u. 99.)-vel közösen alkotott Konzorcium nevében nyújtotta be a pályázatot (NYDOP-3.2.1/B-2008-0009.) és jelen eljárásban a Konzorcium nevében jár el. A jelen közbeszerzési eljárás nyertesével a szerződést a Kisalföld Volán Zrt. köti meg.
19.) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
20. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 103. § (1)-(3) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
21. Amennyiben bármely, jelentkezéshez csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt a jelentkező a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1-336-77-76
E-mail: -
Fax: +36-1-336-77-78
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 323. § alapján.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1-336-77-76
E-mail: -
Fax: +36-1-336-77-78
Internetcím (URL):
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/08/10 (nap/hó/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név: Pro-Vital 2000 Kft.
Postai cím: Késmárki u. 8.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Császár Dániel
Telefon: +36-1-479-0094
E-mail: dcsaszar@provital2000.hu
Fax: +36-1-322-1723
Internetcím (URL): nincs
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetők
Hivatalos név: Pro-Vital 2000 Kft.
Postai cím: Késmárki u. 8.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Császár Dániel
Telefon: +36-1-479-0094
E-mail: dcsaszar@provital2000.hu
Fax: +36-1-322-1723
Internetcím (URL): nincs
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás vállalkozási szerződés
1)
A rész meghatározása "A" RÉSZ - Jegyautomaták beszerzése
2)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
  Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30144200-2  
További tárgyak:    
3)
Mennyiség • 10 db fix telepítésű jegy és bérlet értékesítő automata (amely támogatja a bankkártyás fizetési módot) szállítása,
• Üzembe helyezése,
• Felügyeleti rendszerének testre szabása, beüzemelése, illesztése,
• Próbaüzem.
Vállalkozó feladatát képezi továbbá a rendszer kialakításával kapcsolatos kiviteli és projekt tervek elkészítése is a műszaki leírásban foglaltak alapján.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés 2010/09/15 (nap/hó/év)
5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1)
A rész meghatározása "B" RÉSZ - utas tájékoztató és forgalomirányító rendszer
2)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
  Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42961300-3  
További tárgyak: 30231300-0
34928440-4
51611120-5
72000000-5
 
3)
Mennyiség • Autóbuszokra GPS alapú forgalomirányításhoz és utastájékoztatáshoz:
 28 db fedélzeti számítógép szállítása és üzembe helyezése
 28 db belső utastéri kijelző szállítása beépítése a járművekbe
 28 jármű hangos utas tájékoztatásához hangszórók beépítése, üzembe helyezése
• 5 db fedélzeti jegykiadó pénztárgép szállítása és üzembe helyezése
• A GPS alapú utas tájékoztató és forgalomirányító rendszer központi szoftvereinek eszközeinek telepítése, és üzembe helyezése
• A központi szoftverek illesztése a „FORRÁS” rendszer szoftvereihez
• A futtató környezet kialakítása, tűzfal, Internet elérés megvalósítása
• A rendszer működéséhez szükséges adatbázis első feltöltése
• 7 db vezérlőkártya szállítása és üzembe helyezése a „zöld-út kérés” funkcióhoz, ebből 3 helyszínen közlekedési csomópont vezérlőberendezésének cseréje
• 3 járműre külső kijelzők szállítása, üzembe helyezése.
• Gépjárművezetők, forgalomirányítók, egyéb dolgozók oktatása
• A rendszer működéséhez szükséges adatbázis módosítása, javítása, végleges kialakítása
• 5 járműre utasszámláló berendezés szállítása, beszerelése, üzembe helyezése
• 10 db GPS-s helymeghatározáson alapuló dinamikus megállóhelyi utas tájékoztató tábla szállítása, és üzembe helyezése
• 50 db rádiós távvezérlő „vak gomb” szállítása a dinamikus megállótáblák vezérléséhez, a vakok, és gyengén látók számára.
• A GPS-s helymeghatározáson alapuló dinamikus megállóhelyi utas tájékoztató táblák vezérlését biztosító szoftver telepítése, üzembe helyezése
• A „zöld-út kérés” funkció kiszolgálását biztosító szoftver beüzemelése
• Internetes és WAP alapú utas tájékoztatást működtető szoftverek üzembe helyezése.
• Próbaüzem
Vállalkozó feladatát képezi továbbá a rendszer kialakításával kapcsolatos kiviteli és projekt tervek elkészítése is a műszaki leírásban foglaltak alapján.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés 2009/09/15 (nap/hó/év)
5) További információ a részekről


Közbeszerzések Tanácsa
Cím: 1024 Budapest Margit krt. 85.
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
formatListTables();