datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2015-02-26 Kgy rendes ülés meghívó

40284/2015.

 

 

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2015. február 26-án csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

 

Napirendi pontok:


 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:


1.       

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. változásairól

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

2.       

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságáról (Zárt ülés tartható!)


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

3.       

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. személyi változásairól (Zárt ülés tartható!)


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:


4.       

Előterjesztés a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület közgyűlésére való tagdelegálásról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

 

5.       

Előterjesztés eredménytelenül hirdetett lakás és nem lakás célú ingatlanokról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

6.       

Előterjesztés Sopron – Bánfalva és Kutyahegy Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 29/2005. (VII. 8.) önkormányzati rendeletnek a 8216 és 8240/6 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó módosítása kapcsán a tervezés megindításáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

 

7.       

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

8.       

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2015. évi felülvizsgálatáról, valamint a Horvát és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Használati jogot alapító szerződés (Rejpál ház) módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

9.       

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (IIl. 4.) önkormányzati rendeletben meghatározott, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

10.   

Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2014. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                                   dr. Farkas Ciprián, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

                                   Tóth Éva, a Gazdasági Bizottság elnöke

                                   Sass László, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

                                   Péli Nikoletta, a Népjóléti Bizottság elnöke

                                   Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

                                   dr. Magas László, a Költségvetési Bizottság elnöke

                                   Barcza Attila, az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

11.   

Beszámoló a 2014. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról


Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

12.   

Előterjesztés a 187/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat, a 2014. évi közbeszerzési terv módosításáról, valamint tájékoztató a 2014. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet keretében lefolytatott eljárásokról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

13.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2015. évi előzetes közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

14.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

15.   

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

16.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet és a vonatkozó önkormányzati rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                                   dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

 

17.   

Előterjesztés az adóigazgatási feladatokat ellátók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

 

 

18.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Bartal Gábor osztályvezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

 

19.   

Előterjesztés önkormányzati segély elutasítása ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

20.   

Előterjesztés a Tűztorony Fogadóépület (soproni 198 hrsz) vagyonkezeléséről és elszámolási megállapodás megkötéséről


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:           dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Sopron, 2015. február 13.

 

 

 

 

 

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                polgármester