datum+nevnap
| | |


Európai Örökség Cím - videó
 
 
Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Pályázati felhívás Sopron Megyei Jogú Város Civil Szervezeteinek Támogatására

 

 

  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sopron Megyei Jogú Város pályázata civil szervezeteinek támogatására

 

Pályázat célja: Soproni civil szervezetek támogatása nem önkormányzati pályázatokhoz szükséges pályázati önrész biztosítása céljából.

Pályázhatnak: Sopron városában működő civil szervezetek, melyek tevékenységi körébe tartozik a pályázatban feltüntetett cél.

A pályázati alapra nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, melyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselő jelöltet állítottak, támogattak vagy képviselővel rendelkeznek.

Pályázati feltételek, csatolandó dokumentumok:

 • a pályázó adatainak közlése (adószám, bankszámlaszám, törzsszám)
 • a pályázó pénzforgalmi számlaszámának közlése
 • a tervezett feladat vagy program részletese leírása,
 • a közreműködők bemutatása,
 • a saját forrás mértékének és jellegének megadása,
 • a költségvetés benyújtása,
 • a cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatok csatolása

Egyéb feltételek és információk:

 • az önrészre 2018. március 5. és 2018. december 31. közötti időben benyújtandó pályázathoz van szükség, figyelemmel arra, hogy a szakmai-pénzügyi beszámolót 2018. december 31-ig kell benyújtani,
 • a pályázat kizárólag a pályázati önrész biztosítására szolgálhat
 • a pályázat nyílt,
 • a pályázat során elnyerhető támogatás keretösszege Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sopron Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete, 2018. évi Önkormányzati pályázati támogatások között 500 EFt összegben biztosított,
 • kizárja magát a pályázatból az, aki hiányos vagy a formai feltételeknek meg nem felelő pályázatot nyújt be, illetve határidőn túl nyújtja be a pályázatot,
 • a pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség,
 • a szerződést önhibájából nem teljesítő pályázó kizárja magát a következő két évi támogatásból,
 • a szerződéskötés feltétele az előző évi önkormányzati támogatásokkal való elszámolás,
 • a pályázat során elnyert támogatás egy összegű, a támogatási szerződésben szereplő feltételek teljesülése esetén nem visszatérítendő költségvetési támogatás, melynek kifizetési időpontja függ az önkormányzat likviditási helyzetétől,
 • a bekerülési költség legalább 20%-át kitevő önrész vállalása (ennek összegével is el kell számolni),
 • az elnyert összeg más önkormányzati pályázat önrészeként nem használható fel.

 

A pályázatot nyomtatott formában, 1 példányban, személyesen vagy postai úton kell benyújtani.

A pályázatot valamennyi szükséges melléklettel együtt kell benyújtani Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztályához (9400 Sopron, Fő tér 1.)

 

A pályázat beadható: 2018. március 5-től 2018. október 31-ig

 

A benyújtott pályázatokról a Kulturális és Oktatási Bizottság, alapítványok esetében a Közgyűlés dönt a beadást követő 45 napon belül. A döntést követő 8 napon belül a pályázók írásban kapnak értesítést. A döntés ellen nincs jogorvoslati lehetőség.

 

A támogatás felhasználásáról, az elszámolás módjáról, a dokumentálás formájáról a pályáztató a pályázóval szerződést köt.


A pályázathoz kapcsolódó dokumentáció teljes körű kitöltéséről, illetve a pályázat célkitűzéseiről részletes felvilágosítás a Humánszolgáltatási Osztálynál kérhető. (tel: 99/515-241, e-mail: viragh.natalia@sopron-ph.hu)

 

A pályázati dokumentáció letölthető a www.sopron.hu honlapról.

 

                                    Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

                                        Kulturális és Oktatási Bizottsága

 

 

Mellékletek: