datum+nevnap
| | |


Európai Örökség Cím - videó
 
 
Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Pályázati felhívás Sopron Megyei Jogú Város Civil Szervezeteinek Támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 Sopron Megyei Jogú Város Civil Szervezeteinek Támogatására

 

1. A pályázat célja: Soproni civil szervezetek támogatása nem önkormányzati pályázatokhoz szükséges pályázati önrész biztosítása céljából.


2. A pályázók köre: Sopron városában működő civil szervezetek. A pályázati alapra nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, melyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselő jelöltet állítottak, támogattak vagy képviselővel rendelkeznek.

 

3. A pályázat benyújtható: A pályázatot 2017. március 7-től 2017. október 31-ig lehet benyújtani. 

 

4. Pályázati feltételek:

 • a pályázatot nyomtatott formában, 1 példányban, valamennyi szükséges melléklettel (csatolandó dokumentumokkal) együtt, személyesen vagy postai úton kell benyújtani Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztályához (9400 Sopron, Fő tér 1.). Kizárja magát a pályázatból az, aki hiányos vagy a formai feltételeknek meg nem felelő pályázatot nyújt be, illetve határidőn túl nyújtja be a pályázatot;
 • a pályázat kizárólag a pályázati önrész biztosítására szolgálhat;
 • a pályázott önrészre 2017. március 07. és 2017. december 31. közötti időben benyújtandó pályázathoz van szükség, figyelemmel arra, hogy a szakmai-pénzügyi beszámolót 2017. december 31.-ig kell benyújtani;
 • a bekerülési költség legalább 20%-át kitevő önrész vállalása (ennek összegével is el kell számolni);
 • az elnyert összeg más önkormányzati pályázat önrészeként nem használható fel;
 • a szerződéskötés feltétele az előző évi önkormányzati támogatásokkal való elszámolás;
 • a pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség;
 • a szerződést önhibájából nem teljesítő pályázó kizárja magát a következő két évi támogatásból.

 

5. Csatolandó dokumentumok:

 • a pályázó adatainak közlése (adószám, bankszámlaszám, törzsszám)
 • a pályázó pénzforgalmi számlaszámának közlése
 • a tervezett feladat vagy program részletese leírása,
 • a közreműködők bemutatása,
 • a saját forrás mértékének és jellegének megadása,
 • a költségvetés benyújtása,
 • a cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatok csatolása

 

A benyújtott pályázatokról a Kulturális és Oktatási Bizottság, alapítványok esetében a Közgyűlés dönt a beadást követő 60 napon belül. A döntést követő 8 napon belül a pályázók írásban kapnak értesítést. A döntés ellen nincs jogorvoslati lehetőség.

 

A Bizottság a pályázatot bármikor, indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

 

A pályázat során elnyerhető támogatás keretösszege Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete, 2017. évi önkormányzati pályázati támogatások között 500 E Ft összegben biztosított.

 

A pályázat során elnyert támogatás egy összegű, a támogatási szerződésben szereplő feltételek teljesülése esetén nem visszatérítendő költségvetési támogatás, melynek kifizetési időpontja függ az önkormányzat likviditási helyzetétől.

 

A támogatás felhasználásáról, az elszámolás módjáról, a dokumentálás formájáról a pályáztató a pályázóval szerződést köt.


A pályázathoz kapcsolódó dokumentáció teljes körű kitöltéséről, illetve a pályázat célkitűzéseiről részletes felvilágosítás a Humánszolgáltatási Osztálynál kérhető. (tel: 99/515-216, e-mail: eros.agnes@sopron-ph.hu)

 

A pályázati dokumentáció letölthető a www.sopron.hu honlapról.

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Kulturális és Oktatási Bizottsága

 

A pályázati felhívás letölthető ide kattintva!

 

Mellékletek: